Chào mừng bạn đến với SubCuaToi Auto Follow & Auto Request

Công cụ Theo Dõi Tự động & Yêu cầu Tự động giúp bạn nhận được yêu cầu không giới hạn và những người theo trong một cú nhấp chuột


SubCuaToi | Updated!!! v2.0.20 (Request Updated!)
Auto Requests/Auto Follower is Working Now!!
All error has been fixed!!!
Follow Limit Updated!!!

Hướng Dẫn Sử Dụng Bấm Vào Đây


Thông Tin
Bước 1
Đặt quyền của bài đăng cho CÔNG ĐỒNG
Bước 2
Kích hoạt Facebook của bạn Người theo dõi. Click Here.!
Cách Đăng Nhập Vào SubCuaToi.Com

Chúng tôi sử dụng Access Token . Token là một KEY riêng được tạo bởi facebook mà chúng tôi cần để có thể cho miễn phí Thích. Thực hiện theo vài bước dưới đây để lấy Token Truy cập của riêng bạn và bạn có thể sử dụng Token Truy cập để đăng nhập vào Trang web của chúng tôi.

*Facebook fast token code get!* Click Here
Bước 1: Xin vui lòng Bấm vào đây Token với tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập và nhận mã của bạn trên trang mở ra.
Bước 2: Sau khi nhận được 1000 yêu cầu, yêu cầu kết bạn của bạn sẽ ngừng tăng lên. Chỉ những người theo dõi sẽ tăng lên.
Bước 3: Cài đặt người theo dõi Facebook của bạn phải là tất cả mọi người.

Lấy Token và đăng nhập với facebook để có được mã thông báo Android.  

Mua Token Giá Rẻ Tại Đây